Liên hệ

Liên hệ

SHOP WHEY ĐÀ NẴNG

CN1: 267 Nguyễn Chí Thanh, Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

CN2: 536/5/8 Điện Biên Phủ, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng.

Tel: 0905 586 577 (Mr.Sang)

Email: cskh@wheydanang.com

Website: www.wheydanang.com - www.shopwheydanang.vn

Fanpage:  >>> Click here<<< 

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung
https://www.google.com/maps/place/267+Nguy%E1%BB%85n+Ch%C3%AD+Thanh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+Ninh,+Q.+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u,+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng+550000,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@16.0657134,108.2184149,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31421833696e6fd5:0x5376a59cf261cf1f!8m2!3d16.0657083!4d108.2209898!16s%2Fg%2F11csg_p7fs?entry=ttu